ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ

«Music is the heart of life» – Franz Liszt

Το μάθημα της μουσικής προπαιδείας προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις πρώτες μουσικές τους δεξιότητες και να αναπτυχθούν πνευματικά, συναισθηματικά και κοινωνικά, μέσα από το μουσικό παιχνίδι. Επίσης δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά για καλλιέργεια της δημιουργικότητας, φαντασίας, ομαδικότητας, πειθαρχίας, αυτοπεποίθησης, καθώς και ενίσχυσης της μνήμης τους. Η εκμάθηση των δεξιοτήτων γίνεται μέσα από μουσικά παιχνίδια και παραμύθια, μουσική ακρόαση και κίνηση, πειραματισμούς με τον ήχο και εκτέλεση ρυθμικών και μελωδικών οργάνων.

Πατήστε στο σύνδεσμο πιο κάτω για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των νέων τμημάτων Μουσικής Προπαιδείας για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2020 – 21

Ενημερωτικό Έντυπο – Μουσική Προπαιδεία 2020-2021

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλ: 70088812