ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΛΕΓΩ

FUTURE ACADEMY
OF ARTS

  • Με την επιλογή σας να γίνετε μέλος της μεγάλης οικογένειας της Σχολής Future Academy of Arts, μπαίνετε σε ένα μαγικό κόσμο όπου η αγάπη και το πάθος για τη μουσική, το χορό και το θέατρο είναι πλέον καθημερινός τρόπος ζωής.
  • Κάθε νέος σπουδαστής σύντομα διαπιστώνει ότι το επίκεντρο της λειτουργίας και της προσοχής μας είναι ο ίδιος ο σπουδαστής, οι στόχοι και οι ανάγκες του. Στη Σχολή Future Academy of Arts η φιλοσοφία μας βασίζεται πάνω σε αυτό που πιστεύουμε ακράδαντα, ότι η Μουσικοχορευτική και Μουσικοθεατρική εκπαίδευση είναι “ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!”.
  • Στη Σχολή μας κάθε μαθητής είναι μοναδικός και ξεχωριστός. Για εμάς ο σπουδαστής δεν είναι απλώς ακόμη ένα πρόσωπο, αλλά μια μοναδική προσωπικότητα με ξεχωριστή ψυχοσύνθεση και η αποστολή μας είναι να ταξιδέψουμε μαζί του στον μαγευτικό κόσμο της μουσικής και του χορού και να φτάσουμε στο επίπεδο που ο ίδιος επιθυμεί.
  • Σε συνεργασία με τον σπουδαστή, τους κηδεμόνες και τον δάσκαλο, αναγνωρίζουμε και προσδιορίζουμε τις ατομικές ικανότητες και βασιζόμαστε στη διαφορετικότητα κάθε μαθητή. Πιστεύουμε ότι η ποικιλομορφία μεταξύ των σπουδαστών πρέπει να προσεγγίζεται με σωστό παιδαγωγικό τρόπο, ώστε ο σπουδαστής να ενδιαφερθεί, να αγαπήσει και να εντρυφήσει στο μάθημα που επιλέγει.
  • Η ποιότητα, το ήθος, η συνείδηση, η ικανότητα της παιδαγωγικής προσέγγισης αλλά κυρίως το πάθος των δασκάλων μας για μουσική, χορό και θέατρο καθιστούν τη Σχολή μας ξεχωριστή. Αναγνωρίζοντας το βασικό ρόλο που διαδραματίζει ένας δάσκαλος σε ένα μαθητή, ιδιαίτερα της νεότερης ηλικίας, έχουμε μόνιμο στόχο το διδακτικό προσωπικό μας να είναι όχι μόνο άριστα καταρτισμένο παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά, αλλά και εξαιρετικού χαρακτήρα.
  • Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι το διδακτικό προσωπικό της Σχολής Future Academy of Arts είναι μια μεγάλη οικογένεια όπου κυριαρχούν η κατανόηση, ο αμοιβαίος σεβασμός και η ομαδική εργασία. Απόδειξη αυτού, είναι το γεγονός ότι η πλειονότητα του κορμού των καθηγητών μας είναι σταθερός μέσα στην πορεία των χρόνων, δημιουργώντας έτσι προσωπική σχέση και αμοιβαία κατανόηση μεταξύ της Ομάδας μας.
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων μας και των δικών σας στόχων είναι η ύπαρξη κατάλληλης υποδομής και εξοπλισμού. Οι σπουδαστές της Σχολής μας έχουν το μοναδικό προνόμιο άνετων και κατάλληλα εξοπλισμένων αιθουσών, με βάση τις υψηλές προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη μουσική εκπαίδευση, και με όλους τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας.
  • Είμαστε σίγουροι ότι ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της Σχολής μας, σε συνδυασμό με το πάθος και την αγάπη μας για την μουσική, χορευτική και θεατρική εκπαίδευση, θα σας ενθουσιάσουν!