Ενημέρωση για COVID 19

[Τελευταία ενημέρωση: 9/5/2021, 8:30μ.μ.]

Αγαπητοί γονείς και φίλοι,

Πιο κάτω θα βρείτε ενημέρωση σχετικά με την πολιτική της Σχολής μας με βάση τις εξελίξεις σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19). Τα μέτρα πρόληψης και η πολιτική έχει αναπτυχθεί λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μέτρα / ενέργειες που ακολουθούμε:

1) Τα ατομικά και ομαδικά μαθήματα μουσικής, χορού και θεάτρου συνεχίζονται με βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται στα πιο πρόσφατα ενημερωτικά έντυπα:

2) Παρακαλούμε θερμά όπως όλοι οι γονείς και σπουδαστές τηρούν τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ, καθώς επίσης όπως αποφεύγουν τη χρήση του ταμείου, πραγματοποιώντας τις πληρωμές μέσω της JCC Smart ή μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό. Περισσότερες πληροφορίες στο 70088812.

3) Τα μέτρα πρόληψης και υγιεινής που ισχύουν με την επιστροφή του κάθε τμήματος μπορείτε να τα δείτε πιο κάτω. Τα μέτρα θα είναι σε ισχύ μέχρι την έκδοση νεότερου πρωτοκόλλου σχετικά με τις σχολές μουσικής και χορού. 

4) Η ημερομηνία της παράστασης “Η Μελωδία της Ευτυχίας” μετατίθεται για το 2021. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω.

5) Η Σχολή μας ακολουθεί όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα πρόληψης και απολύμανσης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες για μέτρα προστασίας από τον COVID 19, καθώς και άλλες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και στη σελίδα του Υπουργείου Υγείας.